Ni som känner mig vet att jag sällan bryr mig om tävlingar i PR och marknadsföring. Men det betyder inte att jag principiellt motsätter mig allt vad tävlingar heter.

Min utgångspunkt är enkel:

Att tävla i marknadsföring och PR är en strategi — inget annat.

Här gäller helt enkelt att kunna hålla två saker i huvudet samtidigt:

När branschtävlingar är en dålig strategi

Några exempel på när branschtävlingar är en dålig idé:

— För att visa att marknads- eller kommunikationsavdelningen gör ett bra jobb.

— För att bevisa att ett utfört arbete höll en extra hög klass.

— För att jämföra olika aktiviteter eller kampanjer med varandra — egna eller andras.

— För att avgöra vad som är viktigt för ett specifikt varumärke.

— För att kommunicera med omvärlden utanför marknadsförings- och PR-bubblan.

När branschtävlingar är en bra strategi

Några exempel på när branschtävlingar är en bra idé:

— För att öka varumärkets attraktion som arbetsgivare.

— För att ge teamet en anledning att fira varandra.

— För att positionera varumärket som extra kreativt, kunnigt eller resultatfokuserat.

— För att uppmuntra arbetsgrupper att arbeta hårdare och våga prova nytt.

— För att bygga vissa typer av varumärkeskulturer.

En falsk dikotomi att undvika

Vi människor vill gärna förenkla världen. Är du för eller emot?

Men den riktiga världen har aldrig någonsin brytt sig särskilt mycket om hur vi människor resonerar. Att tävla i marknadsföring och PR är bra på vissa sätt — och dåligt på andra sätt. Det beror helt enkelt på kontexten.

Så, om det är rätt — tävla väl och fira ordentligt!