Print Friendly, PDF & Email

Obs! Underkända nyord är markerade med (x). Se nyordslistan i här.

aquafaba

”Spad från baljväxter, oftast kikärtor, som kan användas i stället för äggvita i matlagning.”

Aquafaba är förvisso ett smalt ord, men ett ord med vissa poänger, detta då försvenskningar som baljväxtspad eller kikärtsspad inte direkt rullar av tungan. Jag har generellt inget emot utländska låneord så länge vi kan böja dem med svenska regler, vilket inte verkar vara några problem — oavsett hur många aquafabor du behöver.

beslutsblindhet (x)

”Oförmåga att upptäcka manipulering av åsikter och ställningstaganden.”

Ett dåligt nyord; enligt forskningen handlar beslutsblindhet om att vi har svårt att upptäcka efterföljande förändringar i grundförutsättningarna till de beslut vi fattar. Företeelsen kräver specifika förutsättningar; en person som blivit beslutsblind måste ha fått fatta sitt initiala beslut på rättvisande information innan denna information sedan manipulerats.

bokashi

”Metod där matavfall komposteras genom fermentering.”

Återvinning ligger i tiden och det är fullt rimligt att språket utvecklas med fler nyanser inom detta område. Extra plus för inlånet av ett vackert japanskt ord att använda istället för fermenteringskompost.

cyberhygien (x)

”Rutiner för sund it-säkerhet.”

Utöver att redan låta töntigt och ålderdomligt (jfr cyberrymden), så finns det ingen som helst anledning att ersätta god it-säkerhet med god cyberhygien. Förledet cyber- hör bättre hemma inom cybernetiken där det åsyftar studiet av styrteknik.

digifysisk (x)

”Som kombinerar digital närvaro och fysisk närvaro.”

För ändamålet har vi redan bättre definierade (och diversifierade) ord som speglad, renderad, holografisk, virtuell och augmenterad.

dm:a

”Skicka direktmeddelande på exempelvis Instagram, Facebook och Twitter.”

Ordet dm:a är knappast vackert, men välbehövligt. Den främsta invändningen är att det har funnits en tradition på äldre digitala nätverk att pm:a (personligt meddelande), men utbrett idag är att dm:a (direkt meddelande). Att fler tycks föredra dm framför pm kan ha att göra med att det senare redan har andra betydelser som promemoria och post meridiem.

e-krona (x)

”Föreslagen digital centralbanksvaluta som allmänheten ska kunna handla med som ett komplement till kontanter.”

Jag ser ingen anledning att införa en valuta som nyord så här långt innan den ens har förverkligats. Och med sitt bindestreck är e-krona ett steg i fel riktning då den engelsktalande världen snabbt rör sig emot ett naturligt borttagande av bindestrecket (jfr e-mail och email).

explainer (x)

”Kort film eller bildsekvens som förklarar ett visst skeende och som visas på nätet.”

Onödigt införande av ett engelskt låneord där förklaringsvideo fungerar. Videotypen är därtill inte lika modern i de marknadsföringskretsar där begreppet tidigare har använts.

flossa

”Utföra dansrörelse där raka armar svängs från sida till sida samtidigt som höfterna svängs från sida till sida.”

Vissa utländska låneord fungerar oerhört fint med svenskt uttal och böjning och flossa är ett sådant. Spelet Fortnite (som dansordet härstammar ifrån) kommer med tiden att förpassas till historieböckerna, men flossandet lever säkerligen vidare — om inte annat som en kulturell markör för 2010-talet.

flygskam

”Känsla av att det ur miljösynpunkt är en förkastlig handling att flyga.”

Flygskam är en självförklarande svensk sammansättning. Styrkan hos ordet är att den politiska laddningen fungerar åt bägge håll; både för dem som anser att vi flyger för mycket och för dem som inte håller med.

förpappring (x)

”Organisationskultur där det ständigt ställs krav på dokumentation.”

Att det inom vissa verksamheter finns ett krav på fysisk dokumentation är torde inte vara nedsättande i sig självt, men att en organisation blir förpapprad måste då innebära att dokumentationen av byråkratiska skäl har gått överstyr — eller? Jag tvingas även till ett antagande om att ordet inte avser elektronisk dokumentation (för det sker ju inte via papper) vilket ytterligare bidrar till ordets fundamentala obegriplighet.

gal-tan-skala (x)

”Skala där politiska partier delas in efter olika värderingsparametrar.”

Det är rimligt att misstänka att vissa politiska falanger gynnas mer av att vi successivt överger höger-vänster-skalan och där ligger kanske gal-tan-skalan näst i tronföljden? Men ur läsbarhetssyfte jag hade hellre sett att ordet skrevs utan bindestreck, galtanskalan.

gensax

”Teknik för att modifiera arvsmassa.”

Koncis svensk sammansättning med starka kopplingar till de vetenskapliga landvinningarna med exempelvis CRISPR-tekniken.

incel (x)

”Person i ofrivilligt celibat som anser sig sexuellt oattraktiv på grund av rådande samhällsvärderingar.”

Identitetspolitiskt nyord som sparkar nedåt. Svårböjt. Usch.

intryckssanera

”Ta bort sådant som riskerar att störa koncentrationsförmågan.”

Sensorisk överstimulering är ett intressant område när det handlar om koncentration, inlärning och avslappning. Särskilt då vi lever i tider av snabba digitala omställningar. Sanering är förstås ett aggressivare ord än exempelvis minimering, men varför inte? Med nöd och näppe godkänt.

lårskav

”Hudirritation mellan låren.”

Inte ett vackert ord, men enkelt att använda och tydligt relaterat till exempel skoskav.

mandatpingis (x)

”Rösträkning där små förändringar gör att mandat studsar mellan olika partier.”

Onödigt tidningsord. I bordtennis vill spelaren inte ha bollen på din sida, så denne gör sitt bästa för att aktivt spela tillbaka bollen på motståndarens sida. När det gäller mandat är förhållandet det omvända; bägge sidor vill att mandaten ska stanna på deras ”planhalva”.

menscertifiera (x)

”Säkerställa eller intyga att det tas hänsyn till kvinnors menstruation på bland annat arbetsplatser.”

Ett certifikat torde vara en formell dokumentation utfärdad av någon typ av rörelse eller institution. Om en arbetsplats på frivillig basis anpassar en arbetsplats för menstruationscykeln, har de då per automatik ”certifierats”? Här råder oklarheter utifrån själva definitionen.

mikrootrohet (x)

”Det att svika en partner som lovats trohet, men där sveket betraktas som mindre allvarligt än en sexuell relation med en annan person.”

Utöver att vara ett ord som inte direkt rullar av tungan, så kan även exempelvis digitala relationer utan fysisk kontakt vara sexuella till sin natur. Ett ord som nätflörta hade räckt.

nollavfall (x)

”Strävan att inte producera något avfall som inte kan återvinnas eller komposteras.”

Om avfall kan återvinnas eller komposteras, är det då inte längre avfall? Jo, självklart är det fortfarande avfall i ordets rätta bemärkelse. Ordet verkar besläktat med nollvision och måste därmed klassas som ett solklart fall av byråkratsvenska.

någonstansare / varsomhelstare (x)

”Person som har respektive saknar stark förankring till en viss plats.”

Ord som rotad och nomad är etablerade, elegantare och känns stilistiskt mindre påhittade.

nätläkare

”Digital tjänst där diagnoser ställs av läkare som har kontakt med patienterna över nätet.”

En enkel sammansättning som är lättläst och rak. Själva företeelsen har därtill etablerats i de breda folklagren på kort tid. Snyggt!

pyramidmatta

”Matta täckt av uppstickande pyramidformer i gummi som placeras vid järnvägsspår för att förhindra att personer genar över spårområdet.”

Neutralt ord som kan förvaras ur ett samhällsperspektiv. Jag är normalt tveksam till att införa nyord innan de vunnit folklig hävd, men i det här fallet kan jag se pyramidmattornas ökande betydelse.

självoptimering

”Strävan efter att uppnå största möjliga förbättring.”

I en tid av livshackande, privata blodtest-företag och självhjälpslitteratur har det saknats en del ord. Självoptimering är ett steg på vägen.

språkplikt

”Krav på asylsökande att delta i undervisning i svenska.”

Förenklande och tydligt ord. Visserligen har ordet en kraftig politisk laddning, men det kan med fördel användas oavsett uppfattningar i den politiska sakfrågan.

spårpixel (x)

”Datorprogram som kartlägger hur användare surfar på nätet.”

En pixel är ett stycke kod som är läsbar för olika webbläsare. Pixlar spårar inte användare utan identifierar tidigare preferenser när de besöker sajter med en för syftet avsedd pixel. Det hade därmed räckt med pixel. Kodstycken som spårar hur användare rör sig på en webbsajt kallas för övrigt mätskript.

stöddjur

”Djur som används för att ge emotionellt stöd vid bland annat resor.”

Inget fel på själva ordbildningen, men jag tvekar inför hur nödvändigt detta ord är att införa. Hur utbrett är detta? Med tveksamhet godkänt.

swishjournalist (x)

”Journalist som finansierar sin verksamhet genom bidrag som samlas in genom appen Swish.”

Kreatörer som finansierar sin verksamhet via donationer börjar definitivt bli utbrett — även inom journalistiken. Men detta ord har jag enbart sett i nedsättande sammanhang. Därtill är det fantasilöst att låsa sig till ett företagsnamn så här tidigt.

techlash (x)

”Reaktion mot stora företags dominans på internet och mot teknologins stora betydelse i vardagslivet.”

Om ordet hade haft innebörden ”det motstånd och den oro som ofta uppstår när ny teknologi införs i vardagen” så hade jag kunnat acceptera detta nyord. Alternativt hade jag accepterat betydelsen ”motreaktioner från traditionella mediehus som successivt förlorar sin affär till nya digitala aktörer”. I nuläget fungerar definitionen enbart som ett befästande av den alternativa verklighetsbeskrivning som de traditionella medieföretagen målar upp.

VAR (x)

”System för videogranskning i fotboll.”

Denna teknologi kommer med stor sannolikhet att redan till nästa fotbolls-VM vara utbytt emot ett bättre system som sannolikt heter något annat än just VAR.

välfärdsbrott (x)

”Brott som går ut på att utnyttja bidragssystem.”

Bidragsfusk är ett tydligare och mera konkret ord att använda. Välfärdsbrott klingar av byråkratsvenska och sådana ord vill få språkanvändare ha fler av.

whataboutism

”Argumentationsteknik som går ut på att bemöta kritik mot en viss företeelse med att jämföra den med en annan företeelse.”

Inte ett vackert ”svenskt” ord, men dess etymologiska ursprung på den anglosaxiska sidan får sägas vara väl förankrat. Här kan jag acceptera att termen har börjat vinna mark av egen kraft – och att det är svårt att föreslå en svensk översättning med exakt samma innebörd.

18 underkända nyord av 32 möjliga. Inget gott betyg, med andra ord.

Foto av Himesh Kumar Behera på Unsplash.